Beiskolázás - Letölthető dokumentumok

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-mas tanítási évre történő iskolai beiratkozás időpontja:

2022. április 21. és 22. napja

A beiratkozás lehetséges módjai

1. Személyes megjelenéssel, papír alapon történő adminisztrációval: A törvényes képviselő a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatásával kezdeményezi a felvételt.

2. Elektronikus úton történő jelentkezéssel: A beiratkozási folyamatot a KRÉTA rendszer e- Ügyintézés felületén keresztül – előzetes regisztrációt követően –a gyermek törvényes képviselője indíthatja el és a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületén tudja online módon benyújtani.

Az E –ügyintézés menetéről az alábbi linken találnak segítséget: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761106

Tervezett osztályaink

1.a Angol/Informatika osztály: A középpontban az angol nyelv tanulása áll,   kiegészülve az informatikával való ismerkedéssel. Készségfejlesztő táblás-, és kártyajátékok, valamint a Sakkpalota program segíti a tanulást. Tanulóink rendszeresen járnak úszni, és az Iskolám a Honvédban program keretében a Honvéd Sportegyesület edzőinek irányításával ismerkednek meg egy-egy sportág alapjaival.

1.b Komplex művészeti osztály: emelt óraszámban ének-zene oktatás kiemelt szerepet kap az angol nyelv tanulása,  valamint a mozgás, a tánc és a drámajáték. A LÜK- logikai készségfejlesztő rendszer segítségével a legfontosabb tanulási képességeket fejlesztjük.

A gyerekek délután fakultatív jelleggel  a Fischer Annie Zeneiskola kihelyezett csoportjaiban többféle hangszeren tanulhatnak.

Mindkét osztályban elsődleges célunk az idegen nyelvi kommunikáció, szövegértő képesség, a spontán beszéd kialakítása, a beszédbátorság fejlesztése.

Amennyiben az Önök lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye iskolánk körzetében található, és iskolánkba kívánja beíratni gyermekét, az e-Ügyintézés felületen vagy a igazgato@enektesiiskola13.hu e-mail címen keresztül kérjük, küldjön egy a gyermek adataival ellátott és a szülők elérhetőségét tartalmazó megerősítő nyilatkozatot a beiratkozási szándékról.

Lehetőségük van a körzetes iskola helyett egy másik körzettel rendelkező iskolába is kérni gyermekük felvételét, de ez esetben kérjük, hogy a fenti elérhetőségeken tájékoztassanak bennünket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról; lakcímkártyák
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan;
  • Nyilatkozat az etika/hit és erkölcstan oktatásról

 A szükséges nyilatkozatokat megtalálják és le is tölthetik a csatolmányok részben.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját honlapunkon megtalálják.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket!

 

az intézmény vezetése és nevelőtestülete