A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Intézményünkben az évismétlő tanulók száma 10% alatt mozog.

Valljuk, hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, különleges, minden gyermeknek egyéni nevelési - oktatási szükségletei, igényei, lehetőségei vannak. A tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez a legfontosabb feladat a prevenció és a folyamatos gondozás:

  • az iskolai körülmények, követelmények tudatosítása a tanulóval,
  • a közösség segítségének igénybe vétele,
  • differenciált bánásmód biztosítása,
  • felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások szervezése,
  • folyamatos figyelemmel kísérés, ellenőrzés,
  • pályaorientációs foglalkozások szervezése,
  • folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a szülőkkel.