A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

Az induló szakkörök meghirdetése szeptember első hetében történik. 
A tanulók tanórán kívüli iskolai foglalkozásokkal (tehetséggondozó, felzárkóztató) kapcsolatos jogait és kötelességeit az iskolai házirend és a szervezeti és működési szabályzat is rögzíti.