A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni (napközi, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli, szóbeli feladatok meghatározásának elvei 

Fontosnak tartjuk, hogy a napközis és otthoni felkészülés mellett a gyerekeknek legyen idejük életkori sajátosságaiknak, személyiségüknek megfelelő tevékenységekre, pihenésre, mozgásra, játékra. Ennek tükrében az otthoni és napközis felkészüléshez az alábbi elveket és 
korlátokat alkalmazzuk: 

  • a tanultak begyakorlása érdekében a tanulók szóbeli és írásbeli házi feladatot kapnak 
  • a házi feladat feladásakor figyelembe veszik a tanulók egyéni képességeit, életkori sajátosságait, aktuális fizikai állapotát, és ezekből kiindulva differenciált formában adnak feladatokat az otthoni és napközis felkészüléshez
  • folyamatos konzultációt folytatnak a napközis nevelővel, akik visszajelzéseikkel tájékoztatják a tanítókat/tanárokat a házi feladatokkal kapcsolatos tapasztalataikról
  • a házi feladatok mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a szóbeli és írásbeli felkészülés tantárgyanként az alsó tagozaton napi 20 percnél, felső tagozaton napi 35 percnél többet ne vegyen igénybe
  • a tanítási szünetekre kötelező házi feladatot nem adunk, csak verstanulás, szorgalmi feladat és házi olvasmány elolvasása várható el a tanulóktól