A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján szervezzük. A vizsgák időpontjáról – a javítóvizsga kivételével – a vizsgázót a vizsgára történő jelentkezéskor írásban kell tájékoztatni. Tanulmányok alatti vizsgát – az e rendeletben meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt, vagy abban a nevelési-oktatási intézményben lehet tenni, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.