Országos mérés-értékelés eredményei

Röviden a kompetenciamérésekről

A 2001 őszén elkezdődött Országos kompetenciamérések a 2007/2008. tanévtől kezdődően a közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelően a 6., 8. és 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.

A mérésben alkalmazott feladatok nem a tudástartalom elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem az adott tanévi tananyag ismeretanyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok a közoktatásban addig elsajátított ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldásában.

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).

A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10. évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzeteket központilag javítják, az ebből származó adatok szolgáltatják a fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni jelentések alapját. 

A mérés lebonyolítását a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben határozzák meg. 
Az Országos kompetenciamérésről további információkat a www.oh.gov.hu honlapon találhat.


Kompetencia mérések eredményei

Országos kompetenciamérés eredményei 2019

Országos kompetenciamérés eredményei 2018

Mérési terület Évfolyam Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
Az intézményben Országosan
Matematika 6. 1384 (1319; 1445) 1499 (1498; 1499)
8. 1541 (1497; 1582) 1614 (1613;1616)
Szövegértés 6. 1304 (1244; 1367) 1492 (1491;1493)
8. 1514 (1444; 1593 1602 (1601; 1603)

Országos kompetenciamérés eredményei 2016-2017

 

Mérési terület

Iskolai eredmény

(képességpontokban)

Országos eredmény

(képességpontokban)

6. évfolyam

Matematika

1460

1497

Szövegértés

1496

1503

8. évfolyam

Matematika

1574

1612

Szövegértés

1572

1571

Országos kompetencia mérés eredményei 2015/2016. tanév 

 

Mérési terület

Iskolai eredmény

(képességpontokban)

Országos átlag

(képességpontokban)

6. évfolyam

Matematika

1420

1486

Szövegértés

1600

1597

8. évfolyam

Matematika

1438

1494

Szövegértés

1587

1568

Országos kompetencia mérés eredményei 2014/2015. tanév 

 

Mérési terület

Iskolai eredmény

(képességpontokban)

Országos átlag

(képességpontokban)

6. évfolyam

Matematika

1458

1497

Szövegértés

1604

1618

8. évfolyam

Matematika

1492

1488

Szövegértés

1580

1567

Országos kompetenciamérés eredményei 2013/2014. tanév

 

Mérési terület

Iskolai eredmény

(képességpontokban)

Országos átlag

(képességpontokban)

6. évfolyam

Matematika

1443

1491

Szövegértés

1507

1481

8. évfolyam

Matematika

1444

1491

Szövegértés

1569

1557

Országos kompetenciamérés eredménye 2012/2013. tanév

 

Mérési terület

Iskolai eredmény

(képességpontokban)

Országos átlag

(képességpontokban)

 6. évfolyam

 Matematika

  1473

  1489

 Szövegértés

  1486

  1472

8. évfolyam

 Matematika

  1660

  1612

 Szövegértés

  1645

  1567

Országos kompetenciamérés eredményei 2011-2012

6. évfolyam

matematika

1474

országos átlag 

1489

szövegértés

1486

1472

8. évfolyam

matematika

1660

országos átlag →

1612

szövegértés

1645

1567

Országos kompetenciamérés eredményei 2008-2011 

 

Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola és a Berzeviczy Gizella tagiskola közös eredményei

 

A kompetenciamérés eredményei képességpontokban megadva

2008

2009

2010

2011

6. évfolyam

Matematika

1537

(1500)

1488

(1484)

1545

(1491)

1498

(1480)

Szövegértés

1599

(1500)

1553

(1489)

1561

(1476)

1485

(1459)

8. évfolyam

Matematika

1565

(1601)

1649

(1605)

1650

(1608)

1599

(1586)

Szövegértés

1576

(1579)

1651

(1563)

1576

(1567)

1626

(1561)

A zárójelben szereplő számok az általános iskolák országos átlagát mutatják.


A Netfit mérés adatai

 

Testösszetétel és táplálkozási profil

Aerob fittségi profil

Vázizomzat fittségi profil

 

Hajlékonysági profil

 

2015-2016-os tanév

 

Testtömeg-index

Fokozott fejlesztés szükséges:

8%

Fejlesztés szükséges:

22%

Egészségzóna:

70%

 

Testzsír-százalék:

Fokozott fejlesztés szükséges:

4%

Fejlesztés szükséges:

24%

Egészségzóna:

72%

 

Fokozott fejlesztés szükséges:

31%

Fejlesztés szükséges:

17%

Egészségzóna:

52%

 

 

Ütemezett hasizom:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

7%

Egészségzóna:

93%

 

Törzsemelés:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

57%

Egészségzóna:

43%

 

Ütemezett fekvőtámasz :

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

31%

Egészségzóna:

69%

 

Kézi szorítóerő:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

8%

Egészségzóna:

92%

 

Helyből távolugrás:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

32%

Egészségzóna:

68%

 

 

 

 

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

39%

Egészségzóna:

61%

 

 

2014-2015-ös tanév

 

Testtömeg-index

Fokozott fejlesztés szükséges:

8%

Fejlesztés szükséges:

18%

Egészségzóna:

74%

 

Testzsír-százalék:

Fokozott fejlesztés szükséges:

4%

Fejlesztés szükséges:

18%

Egészségzóna:

78%

               

 

Fokozott fejlesztés szükséges:

24%

Fejlesztés szükséges:

19%

Egészségzóna:

57%

 

 

Ütemezett hasizom:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

11%

Egészségzóna:

89%

 

Törzsemelés:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

65%

Egészségzóna:

35%

 

Ütemezett fekvőtámasz :

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

38%

Egészségzóna:

62%

 

Kézi szorítóerő:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

9%

Egészségzóna:

91%

 

Helyből távolugrás:

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

30%

Egészségzóna:

70%

 

 

 

 

 

 

Fokozott fejlesztés szükséges:

0%

Fejlesztés szükséges:

29%

Egészségzóna:

71%