Nevelőtestületünk szakképzettsége - 2019-2020 tanév

Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os. Minden dolgozó rendelkezik munkakörének ellátásához szükséges szakképzettséggel. Nevelőtestületünk tagjai közül többen több diplomával és szakvizsgával is rendelkeznek.

Tantárgyak A pedagógusok szakképzettsége, végzettsége

intézményvezető

általános iskolai tanító,  történelem szakos tanár,  okleveles család- és gyermekvédő tanár, szakvizsgázott

intézményvezető-helyettes

tanító, táncpedagógus, szakvizsgázott

intézményvezető-helyettes

tanító, életvitel szakos tanár, szakvizsgázott

fejlesztés

tanító, fejlesztőpedagógus

biológia, kémia

biológia szakos tanár,  kémia szakos  tanár

informatika

számítástechnika szakos tanár,  rendszerinformatikus

technika

általános iskolai tanító, technika szakos tanár, fizika szakos tanár,házztartásökonómia-életvitel szakos tanár

tanító

általános iskolai tanító 

matematika, fizika

matematika szakos tanár

földrajz

általános iskolai földrajztanár, biológia szakos tanár

matematika, fizika

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár

magyar nyelv és irodalom

népművelés szakos általános iskolai tanár, fejlesztőpedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,szakvizsgázott

ének-zene

ének-zene szakos általános iskolai tanár

testnevelés

földrajz szakos általános iskolai tanár,testnevelés szakos tanár

tanító

általános iskolai tanító 

tanító

általános iskolai tanító 

angol

angol nyelv és irodalom szakos tanár

tanító

általános iskolai tanító

testnevelés

testnevelő-edző

matematika, fizika

ének-zenetanár, matematika szakos tanár,  fizika szakos tanár

tanító

általános iskolai tanító 

angol

angol nyelv és irodalom szakos tanár,  történelem 

könyvtár

történelem szakos tanár, könyvtáros, népművelő

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 

tanító

általános iskolai tanító 

tanító

általános iskolai 

rajz, vizuális kultúra

rajz szakos általános iskolai tanár