Nevelőtestületünk szakképzettsége - 2018-2019 tanév

Iskolánk szakos ellátottsága 100%-os. Minden dolgozó rendelkezik munkakörének ellátásához szükséges szakképzettséggel. Nevelőtestületünk tagjai közül többen több diplomával és szakvizsgával is rendelkeznek.

Tantárgyak A pedagógusok szakképzettsége, végzettsége
ének-zene ének-zenetanár,  drámapedagógus
intézményvezető-helyettes földrajz szakos tanár
fejlesztés gyógypedagógia tanár
biológia, kémia biológia szakos tanár,  kémia szakos  tanár
informatika számítástechnika szakos tanár,  rendszerinformatikus
technika általános iskolai tanító, technika szakos tanár, fizika szakos tanár,házztartásökonómia-életvitel szakos tanár
tanító általános iskolai tanító 
matematika, fizika matematika szakos tanár
földrajz okleveles általános iskolai földrajztanár
napközi testnevelés szakos általános iskolai tanár
tanító általános iskolai tanító, szakvizsgázott
matematika, fizika matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
magyar nyelv és irodalom népművelés szakos általános iskolai tanár, fejlesztőpedagógus, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár,szakvizsgázott
ének-zene ének-zene szakos általános iskolai tanár, okleveles kommunikációtanár
testnevelés földrajz szakos általános iskolai tanár,testnevelés szakos tanár
tanító általános iskolai tanító 
tanító általános iskolai tanító 
angol angol nyelv és irodalom szakos tanár
tanító általános iskolai tanító
testnevelés testnevelő-edző
matematika, fizika ének-zenetanár, matematika szakos tanár,  fizika szakos tanár
tanító általános iskolai tanító 
angol angol nyelv és irodalom szakos tanár,  történelem 
intézményvezető-helyettes általános iskolai tanító,  történelem szakos tanár,  okleveles család- és gyermekvédő tanár, szakvizsgázott
testnevelés biológia szakos tanár,  testnevelés szakos tanártestnevelés szakos tanár
könyvtár történelem szakos tanár, könyvtáros, népművelő
angol angol szakos nyelvtanár
magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom szakos tanár, 
tanító általános iskolai tanító 
tanító általános iskolai 
rajz, vizuális kultúra rajz szakos általános iskolai tanár
történelem, földrajz  történelem szakos tanár