Könyvtár

Vízszintes fülek

Bemutatkozunk

Bemutatkozunk

Iskola és könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak, hiszen a könyvtár állományával, szolgáltatásaival az iskolában folyó nevelő-oktató munkát segíti, annak szerves része.

Az iskolai könyvtárak fontos feladata, hogy a pedagógusok és a tanulók időben és gyorsan hozzájussanak az eredményesebb iskolai munkához szükséges információkhoz, tudják azokat céljaiknak megfelelően feldolgozni és alkalmazni.

A könyvtár az első emeleten található 90m2-en, ahol 24 olvasóhelyet alakítottunk ki. Az állomány csaknem teljesen szabadpolcon található. A könyvtár technikai eszközökkel való ellátottsága jó (fénymásoló, nyomtató, 3 db számítógép.) A tanulóknak két számítógépet helyeztünk el, amelyeken Internet hozzáférés biztosított.

Rendszeresen és folyamatosan tartok alsó és felső tagozaton egyaránt könyvtárhasználati órákat, ahol az alapvető könyvtárhasználói készségeket sajátítják el a tanulók. Legfontosabb feladatom, hogy tanulóinkat felkészítsük az önálló könyvtárhasználatra, ismeretszerzésre.

Minden évben megemlékezünk a könyvekhez, könyvtárakhoz kapcsolódó jeles napokról:

 • Szeptember 30.  Népmese napja
 • Október             Iskolai Könyvtárak Hónapja
 • Április 2.            Nemzetközi gyermekkönyvnap
 • Április 11.          Költészet napja

Ezen alkalmakkor és a Zöld ünnepekhez kapcsolódóan csoportfoglalkozásokon vesznek részt a tanulók.

Évente részt veszünk a Bod Péter könyv- és könyvtárhasználati versenyen. Szép eredményeket érünk el, tanulóink általában az első három helyezett között végeznek.

 

Könyvtáros tanárunk: Papp Anikó

Könyvtári szabályzat

Könyvtári szabályzat

 • Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden tanulója. A könyvtár szolgáltatásait térítésmentesen veheted igénybe.
 • A nyitvatartási időben egyénileg vagy nevelőid irányításával, vezetésével bővítheted ismereteidet, szélesítheted műveltségedet. Igénybe veheted a könyvtáros segítségét kutatómunkádhoz, olvasmányaid kiválasztásához.
 • A kézikönyveket, folyóiratokat csak helyben tanulmányozhatod.
 • A könyvtár tagjaként kölcsönözhetsz könyveket.
 • A könyvtárból könyvet kivinni csak a kölcsönző füzetbe történt feljegyzés után vihetsz el.
 • Alsó tagozatosok 2 db, felső tagozatosok 3 db könyvet vihetnek haza három hét időtartamra.
 • A gyakran keresett könyvek kölcsönzési ideje 1 hét.
 • Indokolt esetben meg lehet hosszabbítani a kölcsönzési időt.
 • Tankönyveket a könyvtár kölcsönzési szabályai szerint kölcsönözheted ki, és a könyvtári könyvekre vonatkozó szabályok alapján használhatod.
 • A tanév végén minden könyvet vissza kell adnod.
 • A könyvek tisztaságáért, állapotáért felelősséggel tartozol.
 • Az elveszett vagy megrongált könyv árát meg kell térítened!
 • Tartozásodat két módon rendezheted: vagy ugyanolyan könyvtári egységgel pótolni vagy hasonló tartalmúval, értékűvel amennyiben a dokumentumok a könyvtár gyűjtőkörébe tartozik.
 • Vigyázz a könyvtárra, a könyvek épségére, tisztaságára!
 • A könyvtárba ennivalót és innivalót nem szabad behozni!
 • A helyben olvasott dokumentumokat hagyd az asztalon!
Könyvtári szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

 • Tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairó.
 • A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása tanárokkal egyeztetett időpontokban.
 • A könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása.
 • Könyvtári dokumentumok kölcsönzése heti 22 órában.
 • Tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.
 • A könyvtár nyitvatartási idejében a tanulóknak az Internet használatának biztosítása.
 • Folyóiratok folyamatos figyelése adott témákban.
 • Iskolai rendezvényekre versek, zenék keresése.
 • Az iskolai könyvtár nem kölcsönözhető állományából a könyvtáros tanár másolatokat készít.

 

Nyitvatartás

Nyitvatartás

Napok Időpont
Hétfő 10:00-15:00
Kedd 10:00-15:00
Szerda 10:00-15:00
Csütörtök 10:00-15:00
Péntek 11:00-13:00