1134 Budapest, Dózsa György út 136.   |   +36 (1) 340 - 9345   |   titkarsag@enektesiiskola13.hu

Keresés

kép

A középfokú felvételi eljárás ütememzése

 

Felvételi a középfokú iskolákban 
a 2013/2014. tanévben .

felkiáltójel

Az oldal alján letölthető fájlként csatolva van az OKTATAÁSI HIVATAL két kiadványa       
 "Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról" és a "Felvételi a közéfokú iskolákban a 2013/2014. tanévben"

 

A középfokú és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárás ütemezése a 2013/2014-es tanévben

 

 


Időpont

Feladat

1.

2013. 09.30.

A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a

középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

2.

2013.10.31.

A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

3.

2013.11.15.

A Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.

4.

2013.12.10.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolába. 

5.

2014.01.18.

10.00 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra.

6.

2014.01.23.

14.00 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra  jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

7.

2014.02.06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező  középiskolák a

Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli

eredményéről a tanulókat.

8.

2014.02.14.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első  példányát pedig a

Felvételi Központnak.

9.

2014.02.14.

Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba.

10.

2014.02.18.-

2014.03.07.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

11.

2014.03.12.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a

jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

12.

2014.03.17-18.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános

iskolában.

13.

2014.03.19.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti,

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító

tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

14.

2014.03.24.

A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú

iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

15.

2014.03.31.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési

Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú

intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.

16.

2014.04.08.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort

megküldi a Felvételi Központnak .

17.

2014.04.18.

A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói

döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

18.

2014.04.25.

A felvételt hirdető  középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános

iskoláknak.

19.

2014.05.05.-16.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi

eljárás keretében a felvehető  létszám 90%-ánál kevesebb tanulót

vettek fel.

20.

2014.05.16.

A 2014. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást

meghirdető  iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

21.

2014.06.20.

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó

lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint

az állami intézményfenntartó központ részére, amennyiben a

köznevelésről szóló törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Híd I. vagy Híd II.

programba.

Az állami intézményfenntartó központ kijelöl legalább egy, a

megye területén működő  Híd I. vagy Híd II. programban részt vevő

köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi

tankötelezettségének teljesítése érdekében.

22.

2014.06.25-27.

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba

az iskola igazgatója által meghatározott időben.

23.

2014.07.29-08.15.

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző

iskolába.

24.

2014.08.04-29.

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti

szakközépiskolákba.

 

Fájlok

KIFIR kiadvány
KIFIR_kiadvany_2013_2014.pdf (638 KB)
MegnyitásLetöltés
KIFIR szülői tájékoztató
Kifir_szuloi_tajekoztato_2013_2014.pdf (437 KB)
MegnyitásLetöltés