Iskolai longitudinális program


A 2016/17-es tanévben is folytatjuk az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport Szegedi Iskolai Longitudinális Programot a 2. zenei osztályban tanulók vizsgálatával.

A mérések ebben a tanévben három fő műveltségi területre fókuszálnak. Az olvasás-szövegértés, a matematika és a természetismeret tudás mérése mellett sor kerül a színek percepcióját és értelmezését mérő teszt felvételére is.

A 2015/2016. tanévben a mért főterületek matematika, olvasás, és a természettudomány. Ezenkivűl feladattartást, géphasználatot, induktív gondolkodást, és zenei képességeket mértünk. Az első évfolyamon kétszer, ősszel és tavasszal végeztünk online mérést, melynek eredményeit már eljutatták hozzánk. A kiértékelt teszteket egyénre és osztályra vonatkoztatva, valamint régiós és országos átlaghoz viszonyítva is megkaptuk.

Az elért eredményeket természetesen a szülők is ismerik, így azonnali képet kapnak gyermekük tudásának, képességének jelenlegi helyzetéről.

Büszkék vagyunk tanulóink eredményeire.
A 2. zenei osztály tanulói a kilenc mérésből hatszor is az országos átlag felett teljesítettek.


MI IS AZ A SZEGEDI ISKOLAI LONGITUDINÁLIS PROGRAM?

A 2003 óta folyó program célja az iskola kezdő szakaszának, fejlesztő hatásának vizsgálata, az egyéni fejlődési pályák elemzése, modellezése, az iskolai kudarcok, lemaradások, a felzárkózás azonosítása, az okok feltárása a fejlődés stabilitásának feltérképezése. Az összegyűjtött adatok elemzésével megmutatható, hogy mely életkorban milyen jellegű különbségek állandósulnak a tanulók között, milyen ponton és hogyan tud az iskola beavatkozni a fejlődés folyamatába, mit tehet a későbbi tanulási problémák megelőzése érdekében.

A „Szegedi Iskolai Longitudinális Program” az első olyan vizsgálatsorozat Magyarországon, amely ugyanazoknak a tanulóknak az általános iskolai nyolc éve alatt lejátszódó fejlődését elemzi.

A program középpontjában az olvasás-szövegértési képesség és a matematikai tudás és a gondolkodás fejlődésének követése áll, ami a negyedik évfolyamtól kibővül a harmadik nagy műveltségi terület, a természettudományi tudás, további kognitív képességek és a komplex problémamegoldás vizsgálatával.