Iskolánk története

Az intézmény Dr. Bárczy István polgármester iskolaépítő programjának első ciklusában épült. Tervezésére Balázs Ernő építész kapott megbízást. Az épület elülső homlokzatát díszítő mozaikokat Kernstoch Károly építőművésztervezte és készítette.
Az építkezés 1909 októberében kezdődött és 1910 májusában került tető alá az épület. Átadását szeptember 7-re tervezték, de ezt hátráltatta a nyári lakatos és asztalos sztrájk. Így csupán 1911. február 15-én vehették birtokukba a gyerekek az iskolát.
Az iskola épületét két külön bejárattal két részre osztották: 
az Aréna úti Leány Népiskolára és a Lehel úti Fiú Népiskolára.

 • 1928–ban öt budapesti iskolában vezették be a nyolcosztályos elemi népoktatást. Az öt közül az egyik az Aréna úti Leány Népiskola volt.

Az első világháborúban az épületbe hadikórházat költöztettek. Pár év nyugalmasabb időszak után az iskola munkáját a II. világháború zavarta meg, ekkor több belövés érte a tetőteret, a III. emeleti osztálytermeket, a lépcső egy helyen leszakadt. Egy lövedék lesöpörte az oszlopos kilátótornyocskát a sarok feletti tetőrészről (helyreállítása 2001-ben megtörtént).

 • 1945 februárjában a leányiskola befogadta a kibombázott Üteg utcai polgári leányiskolát. 1945 őszén a polgári leányiskolát visszahelyezték eredeti iskolájukba.
 • 1946-tól megindult a nyolcosztályos általános iskolák szervezése. Felső tagozaton elkezdődött a szakosított tanítás. 
 • Az 1950-es években az itt folyó munka elismeréseként az iskola megkapta a Főváros legjobb iskolája címet. 
 • Az 1958-as év jelentős dátum a Dózsa György úti iskola életében: ekkor indult az ének-zene tagozat az intézményben. Az osztályokba 8-10 szeres volt a túljelentkezés, a gyerekek a hallás és ritmusérzék felmérése után nyertek felvételt. 

Itt elsajátíthatták a hangszertanulást megalapozó szolfézs ismereteket. A fővárosi zeneiskola tanárai már 1959-tőlzongora és hegedű tanfolyamokat szerveztek. 

 • A 60-as évek elején mindkét iskolában megkezdődött a koedukáció: vegyes osztályokban tanultak a gyerekek.
 • 1975-ben a helyhatósági és az állami vezetés integrálási törekvéseinek megfelelően a két intézményt egyesítették, és létrejött az Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola.

Az összevont tantestület elsők között büszkén vállalkozott a tantárgycsoportos oktatásra, a délutáni klubnapközi rendszerre, és elsőként alakította ki a szaktantermes rendszert. A klubok tanulóink képességeinek, öntevékenységének kibontakozását, a tudás, a felfedezés örömének megismerését biztosították és biztosítják napjainkban is.

 • 1986-tól már az iskolánk tanulói is foglalkozhattak számítástechnikával. Kezdetben csak felső tagozatos tanulóink vehettek részt ezeken a foglalkozásokon, ma már azonban az alsó tagozat is bekapcsolódhat klubfoglalkozások és technikaórák keretében.
 • 1987 óta intézményünkben gyógytestnevelés oktatása is folyik a rászoruló gyermekek számára. 
 • 1990-ben áttértünk az angol nyelv oktatására bontott csoportokban. 
 • 1991 szeptemberétől a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel közösen bevezettük a testnevelés tagozatot. A BHSE szakemberei tartják az úszás- és a tornaedzéseket. A testnevelés sajátos eszközrendszerével segíti a gyerekek szellemi és testi fejlődését.

Az ének-zene oktatás terén szép eredményeket értünk el. 
A Zeneakadémián, a televízióban és a rádióban való szerepléseink tanúsítják ezt. 1993-ban Dortmundban, 1995-ben Japánban vendégszerepelt kórusunk.

 • Az 1970-es évektől iskolánk szép hagyománya, hogy évente egyszer egy egész estét betöltő műsort rendezünk. Itt intézményünk gyerekei szerepelnek zenés és prózai darabokkal, valamint sportbemutatókkal az Angyalföldi József Attila Művelődési Központban.
 • 1994-ben az iskola épülete a főváros – városképe és történelme szempontjából meghatározó – helyi védettségű értékeinek jegyzékére került.
 • 1994 és 2000 között a kerületi önkormányzat több mint 100 millió forintot fordított az épület külső és belső felújítására. 

Az iskola jelenlegi adottságai: belső zárt udvar, 29 tanterem, 2 tornaterem, 
2 számítástechnika terem, 1 könyvtár (9145 kötet), 1 technikaterem, 1 kerámia műhely, 1 háztartási tankonyha, 3 zeneterem.

1998 júliusától iskolánk új neve a profilunknak megfelelően:
 

Ének-zenei És Testnevelési Általános Iskola

Fotók: