1134 Budapest, Dózsa György út 136.   |   +36 (1) 340 - 9345   |   titkarsag@enektesiiskola13.hu

Keresés

kép

OM azonosító szám: 035021 alapítvány

 Az alapítvány számlaszáma: 11713005-20413961 
 Az alapítvány adószáma: 19702511-1-41

Vidám  Gyereksereg  Alapítvány 
Az alapítvány számlaszáma: 11713005-20413961 
Az alapítvány adószáma: 19702511-1-41 

 

 


kép A k t u á l i s   I n f o r m á c i ó k  

cc

 

  D Í J K I O S Z T Ó  Ü N N E P S É G

 

 

S p o r t o s   V a k á c i ó   a   v á r o s b a n 

-tájékoztató

 

 

  A Z  A R A N Y  Ö T Ö S  V E R S E N Y  E R E D M É N Y E

 

K I T Ű N Ő   É S   J E L E S   T A N U L Ó I N K

 

 

2 0 1 3 - 2 0 1 4.  t a n é v  - letölthető fájlok!

iskola

A hét - páratlan hét B hét - páros hét

 

T A N E S Z K Ö Z I G É N Y   A   2 0 1 4- 2 0 1 5.  T A N É V R E

 

Tájékoztatás az indítható 1. osztályokról

Felmentési űrlap a délutáni foglalkozások alól

A 2013-2014. tanév havi bontású programjai


N y á r i   t á b o r a i n k

embléma

2014. év nyarán induló táboraink

 

 

 

E b é d  b e f i z e t é s e k   i d ő p o n t j a i

ebédbefizetés

Időpontok, információk

Ebédlemondás

 

 

 

 

 

T a n é v  s i k e r e i

Akkre büszkék vagyunk

Dicsőséglista

 

 

 

 

 

H á z i v e r s e n y e k

kódex

Háziversenyek eredményei

 

 

 

 

 

 

K l u b o k

klub embléma

2013-2014. tanév klubjai

Fotók

 

 

 

 


Elérhető videók:

Régi idők emlékezete - képkockák a múltból

Reklámfilm - iskolánk épületében forgatott film

Szecessziós népiskola érdekességekkel

Százéves iskolapaloták

Kövessen minket a Facebookon is! facebook

Ahol megtalál bennünket:

Itt talál bennünket